Oferta na rok szkolny 2014/15

   Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą dla nauczycieli, rodziców i uczniów na rok szkolny 2014/15 w rejonie usługowym ZPP-P PP-P nr3 w Częstochowie.

Dzień otwarty On-Line

   Informujemy, że w dniu 06.12.2013 w godzinach 08:00 do 18:00 w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Częstochowie można będzie uzyskać pomoc on-line kontaktując się poprzez numer GG: 48766458 oraz SKYPE: zppp.online i adres e-mail: zppp.online@tlen.pl.

Godziny pracy w okresie wakacyjnym.

Informujemy, że w czasie wakacji (01.07.2013 - 31.08.2013) poradnia czynna będzie w godzinach 7.30 - 15.00.

Dzień otwarty

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3 zaprasza zainteresowanych rodziców i opiekunów w dniu 14.06.2013r. w godz.

Aktualności 24.05.2013

   Informujemy, iż w dniu 31.05.2013 r. poradnia będzie czynna w godz. 8.00 - 12.00.

Aktualności 11.05.2013

Informujemy, iż w zakładce Akty prawne zamieszczone zostały najnowsze rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące m.in. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Aktualności 06.05.2013

   Informujemy, że na stronie w menu, Inne, punkt Druki do pobrania zaktualizowane zostały druki aktualnie obowiązujące w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Częstochowie, oraz w punkcie Akty prawne zostało zamieszczone najnowsze Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Grupa Wsparcia Logopedów

   Dnia 08.04.2013r. o godzinie 13:00 w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 przy ulicy Spadzistej 13 odbędzie się Grupa Wsparcia Logopedów.

Serdecznie zapraszamy

Z poważaniem

Dzień otwarty

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3 zaprasza na

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat.

  

   Działania zaplanowane w zakresie wspomagania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego.

 

Komunikat

Na mocy Uchwały Nr 335/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dniem 1 września 2012 r.

Program Edukacyjno - Profilaktyczny "COOL"-minacja zdrowia, radości, sukcesów

 

 

Dziecko z Zespołem Aspergera

Uczeń z Zespołem Aspergera.

Jolanta Gęsiarz - pedagog

„nie jestem czarny ani biały, nie jestem obcokrajowcem…

Działania w roku szkolnym 2010-2011

Informacja o działaniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3

w roku szkolnym 2010/2011

 

Pomoc psych. - ped.

Propozycja związana z nowymi zasadami wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Subskrybuj Zespół Poradni<br/> Psychologiczno-Pedagogicznych <br/>Poradnia<br/> Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 <br/>w Częstochowie <br /> RSS